There’s More Than One Way to Skin a Cat

Susan Njana

Wisdom&Wellness Counselor – Kizani

In my native tongue – Kinyamwezi, the saying goes “Wa Matama Abili Akapyaga“. The analogy we always referred to when I was a young girl was “When eating we use both cheeks to rotate food in the mouth – to create comfort and avoid burning when eating hotter food.”

This wisdom is meant to encourage a person not to despair in problems because there are alternative means to a solution. For instance, by seeking advice from elders.

We, the Wisdom&Wellness Counselors are here to walk with you in your life’s journey.

In Swahili:
Binadamu tunatumia mashavu mawili wakati wa kula chakula – ni vigumu kuungua maana utakipeleka upande wa pili wa shavu ili usiungue
. Ukipata shida katika maisha usikate tamaa mapema sababu zipo njia mbalimbali za kukusaidia shida yako
. Usitegemee njia moja kutaua matatizo yako
. Vumilia katika shida hali ukitafuta mbinu zingine za kumaliza shida yako

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: